Willem Nieuwenhuis

Personalia

Naam:Willem Nieuwenhuis
Woonplaats:Rijssen
Beroep:Fabrieksarbeider
Geboren:28 april 1897 (Rijssen)
Overleden:27 februari 1958 (Rijssen)
Begraafplaats:Oude Begraafplaats Rijssen
Ouders:
Broers/Zussen:

Opmerkingen

Huwelijksakte: Nummer 54: Op heden/den/ negenden november negentienhonderd achttien verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons: Jacob Frans Lodewijk Christof-...? Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente Rijssen: Willem Nieuwenhuis, oud een en twintig jaren, fabrieksarbeider, geboren en wonende te Rijssen. Meerderjarig zoon van Willem Nieuwenhuis, fabrieksarbeider en van Arendina Lankamp, zonder beroep. Beiden wonende te Rijssen. Hierbij tegenwoordig en hebbe toestemming gevende tot het aangaan van dit huwelijk. Willemina Pijffers, oud een en twintig jaren, fabriekarbeidster, geboren en wonende te Rijssen. Meerderjarige dochter van Albert Pijffers en van Geertrui Poortman. Beiden overleden. Dewelke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan waarvan de afkondiging is gedaan doormiddel van aanplakking aan het Huis dezer gemeente op Zaterdag den negentienden Oktober dezer jaar. Geenestuiting van dit huwelijk ons betekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwlijk al de plichten zullen vervullen welke door de Wet aan den huwelijker staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wiwj in naam der Wet verklaard dat door het huewelijk zijn vereenigd: Willem Nieuwenhuis Willemina Pijffers waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Willem Pijffers, vijf en vijftig jaren, fabrieksarbeider, oom der comparante en van Gerrit Jan Pijffers, oud dertig jaren, fabrieksarbeider, achterneef der comparante, beiden wonende te Rijssen. En is deze akte, na voorlezing, geteekend door ons, de comparanten en de gele???, verklarende de ouders des comparants geen schrijven te hebben geleerd.